Thảo luận - CHUYÊN DÀN 64 SỐ + 3D,D4 CÁCH KIẾM TIỀN HIỆU QUẢ - AE HENXUI | Page 48 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Thảo luận CHUYÊN DÀN 64 SỐ + 3D,D4 CÁCH KIẾM TIỀN HIỆU QUẢ - AE HENXUI

OK e, A tàu ngầm nhưng vẫn thỉnh thoảng sang các topic hóng hớt và học hỏi , đôi khi lấy dàn nuôi để ép dàn ít số mà . E đc cái đánh rất MAY MẮN và có sự NHẠY CẢM về SỐ gần như Bác SUCCESS 84 , lắm lúc nhìn đâu cũng ra Mấy SỐ ĐỀ ít số chơi .Còn chơi SỐ lắm hôm rất TỰ TIN còn MÓM, đôi khi đánh Vớ Vẩn lại trúng ( lắm Bác mơ mà lắm lúc đúng phết , TÂM LINH ko ĐÙA dc đâu). Chúc E luôn mạnh khoẻ , đánh lô trúng lô, đánh đề trúng đề
Nay a vẫn chưa lên số à a
 
MB 15/05 Càng đơn AE tham khảo

3D:1,2,3,5,6,7,8,9
2,5,7,8,9
2,5,8,9
2,8,9
2,9
9

4D:0,1,2,3,6,7,8,9
0,1,7,8,9
1,7,8,9
7,8,9
8,9
9
Chúc ae may mắn

4D BTC cầu mưa

9981,9918,9986,9968,9993,9939,9991,9919,9959,9969

View attachment 366388
MB 16/05 Càng đơn AE tham khảo

3D: 0,1,3,4,5,7,8,9
0,1,3,5,9
0,3,5,9
3,5,9
5,9
9

4D: 0,1,2,4,5,7,8,9
2,4,7,8,9
2,4,8,9
4,8,9
4,9
4

Chúc ae may mắn

4D BTC ( 49xx thử vận may)

4992,4929,4994,4949,4995,4959,4996,4969,4997,4979,4956,4958
C34D-1605.jpg
 
XSMB Ngày 16/05/2024
Dàn 2D 64s:
00,01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,93,94,95,97,98,99
Dàn 3D 384s:
000,001,003,004,005,007,008,009,010,011,013,014,015,017,018,019,030,031,033,034,035,037,038,039,040,041,043,044,045,047,048,049,050,051,053,054,055,057,058,059,070,071,073,074,075,077,078,079,080,081,083,084,085,087,088,089,090,091,093,094,095,097,098,099,200,201,203,204,205,207,208,209,210,211,213,214,215,217,218,219,230,231,233,234,235,237,238,239,240,241,243,244,245,247,248,249,250,251,253,254,255,257,258,259,270,271,273,274,275,277,278,279,280,281,283,284,285,287,288,289,290,291,293,294,295,297,298,299,300,301,303,304,305,307,308,309,310,311,313,314,315,317,318,319,330,331,333,334,335,337,338,339,340,341,343,344,345,347,348,349,350,351,353,354,355,357,358,359,370,371,373,374,375,377,378,379,380,381,383,384,385,387,388,389,390,391,393,394,395,397,398,399,400,401,403,404,405,407,408,409,410,411,413,414,415,417,418,419,430,431,433,434,435,437,438,439,440,441,443,444,445,447,448,449,450,451,453,454,455,457,458,459,470,471,473,474,475,477,478,479,480,481,483,484,485,487,488,489,490,491,493,494,495,497,498,499,700,701,703,704,705,707,708,709,710,711,713,714,715,717,718,719,730,731,733,734,735,737,738,739,740,741,743,744,745,747,748,749,750,751,753,754,755,757,758,759,770,771,773,774,775,777,778,779,780,781,783,784,785,787,788,789,790,791,793,794,795,797,798,799,800,801,803,804,805,807,808,809,810,811,813,814,815,817,818,819,830,831,833,834,835,837,838,839,840,841,843,844,845,847,848,849,850,851,853,854,855,857,858,859,870,871,873,874,875,877,878,879,880,881,883,884,885,887,888,889,890,891,893,894,895,897,898,899
Thống kê:
Ngày 5/5: Húp 83/183.
Ngày 6/5: Húp 61/661.
Ngày 7/5: Húp 17/317.
Ngày 8/5: Húp 95/095.
Ngày 9/5: Húp 25/ Gẫy 3d.
Ngày 10/5: Húp 36/736.
Ngày 11/5: Húp 76/076
Ngày 12/5: Húp 05/ gẫy 3d
Ngày 13/5: Húp 96/396
Ngày 14/5: Gẫy full
Ngày 15/5: Húp 26/ Gẫy 3d
Full nhé
 
XSMB Ngày 17/05/2024
Dàn 2D 64s:
22,23,24,26,28,29,21,27,32,33,34,36,38,39,31,37,42,43,44,46,48,49,41,47,62,63,64,66,68,69,61,67,82,83,84,86,88,89,81,87,92,93,94,96,98,99,91,97,12,13,14,16,18,19,11,17,72,73,74,76,78,79,71,77
Dàn 3D 384s:
022,023,024,026,028,029,021,027,032,033,034,036,038,039,031,037,042,043,044,046,048,049,041,047,062,063,064,066,068,069,061,067,082,083,084,086,088,089,081,087,092,093,094,096,098,099,091,097,012,013,014,016,018,019,011,017,072,073,074,076,078,079,071,077,222,223,224,226,228,229,221,227,232,233,234,236,238,239,231,237,242,243,244,246,248,249,241,247,262,263,264,266,268,269,261,267,282,283,284,286,288,289,281,287,292,293,294,296,298,299,291,297,212,213,214,216,218,219,211,217,272,273,274,276,278,279,271,277,322,323,324,326,328,329,321,327,332,333,334,336,338,339,331,337,342,343,344,346,348,349,341,347,362,363,364,366,368,369,361,367,382,383,384,386,388,389,381,387,392,393,394,396,398,399,391,397,312,313,314,316,318,319,311,317,372,373,374,376,378,379,371,377,422,423,424,426,428,429,421,427,432,433,434,436,438,439,431,437,442,443,444,446,448,449,441,447,462,463,464,466,468,469,461,467,482,483,484,486,488,489,481,487,492,493,494,496,498,499,491,497,412,413,414,416,418,419,411,417,472,473,474,476,478,479,471,477,522,523,524,526,528,529,521,527,532,533,534,536,538,539,531,537,542,543,544,546,548,549,541,547,562,563,564,566,568,569,561,567,582,583,584,586,588,589,581,587,592,593,594,596,598,599,591,597,512,513,514,516,518,519,511,517,572,573,574,576,578,579,571,577,922,923,924,926,928,929,921,927,932,933,934,936,938,939,931,937,942,943,944,946,948,949,941,947,962,963,964,966,968,969,961,967,982,983,984,986,988,989,981,987,992,993,994,996,998,999,991,997,912,913,914,916,918,919,911,917,972,973,974,976,978,979,971,977
Thống kê:
Ngày 5/5: Húp 83/183.
Ngày 6/5: Húp 61/661.
Ngày 7/5: Húp 17/317.
Ngày 8/5: Húp 95/095.
Ngày 9/5: Húp 25/ Gẫy 3d.
Ngày 10/5: Húp 36/736.
Ngày 11/5: Húp 76/076
Ngày 12/5: Húp 05/ gẫy 3d
Ngày 13/5: Húp 96/396
Ngày 14/5: Gẫy full
Ngày 15/5: Húp 26/ Gẫy 3d
Ngày 16/5: Húp 34/034
 
NGÀYDÀN 64S(XSMB)KẾT QUẢ
1/5CHẠM 1,3,4,7 (hạ chạm 1,4)
3D: 1,2,3,5,7,8
4D: 0,3,5,6,8,7
bú 31 dàn 36s
2/5CHẠM 3,4,6,8 (hạ chạm 4,8)
3D: 1,2,3,5,7,8
4D: 0,3,5,6,8,7
bú67 dàn 64s
3 càng 567
4 càng 7567
3/5CHẠM 2,3,4,9 (hạ chạm 3,4)
3D: 1,2,3,5,7,8
4D: 0,3,5,6,8,7
tạch
4/5CHẠM 2,3,4,9 (hạ chạm 3,4)
3D: 1,2,3,5,7,8
4D: 0,3,5,6,8,7
bú 69 dàn 64s
3 càng 869
4 càng 0869
5/5CHẠM 1,4,7,8 (hạ chạm 4,7)
3D: 1,0,3,6,7,8
4D: 2,3,6,4,8
bú 83 dàn 64s
3 càng 183
6/5CHẠM 0,4,5,8 (hạ chạm 0,8)
3D: 0,1,2,6,8,9
4D: 1,2,4,5,6,7
tạch
7/5CHẠM 1,3,7,9 (hạ chạm 1,7)
3D: 0,1,2,6,8,9
4D: 1,2,4,5,6,7
bú 17 dàn 36s
8/5CHẠM 0,2,5,7 (hạ chạm 0,7)
3D: 1,2,3,5,7,8
4D: 1,2,4,5,6,7
bú 95 dàn 64s
9/5CHẠM 1,5,7,8 (hạ chạm 1,7)
3D: 0,1,2,6,8,9
4D: 1,2,4,6,8,9
bú 25dàn 64s
10/5CHẠM 0,5,4,2 (hạ chạm 0,4)
3D: 6,1,3,7,5,8
4D: 3,0,4,9,8
tạch
11/5CHẠM 0,5,4,2 (hạ chạm 0,4)
3D: 6,1,3,7,5,8
4D: 3,0,4,9,8
tạch
12/5CHẠM 0,8,2,7 (hạ chạm 2,8)
3D: 0,2,3,4,6,8
4D: 1,5,6,9,7
bú 05 dàn 64s
13/5CHẠM 7,9,1,3 (hạ chạm 7,9)
3D: 0,1,3,7,8,9
4D: 0,2,3,5,7
bú 96dàn 64s+36s
bú 3d 396
14/5CHẠM 1,3,6,7 (hạ chạm 7,3)
3D: 0,1,3,7,8,9
4D: 0,2,3,5,7
tạch
15/5CHẠM 1,3,6,7 (hạ chạm 7,3)
3D: 0,1,3,7,8,9
4D: 0,2,3,5,7
bú 26 dàn 64s
bú 3d 926
16/5CHẠM 0,2,4,7(hạ chạm 0,2)
3D: 0,1,3,7,8,9
4D: 0,2,3,5,7
bú 34 dàn 64s
bú 3d 034
17/5CHẠM 0,2,4,7(hạ chạm 0,2)
3D: 0,1,3,7,8,9
4D: 0,2,3,5,7
chờ tiếp
 
MB 16/05 dàn 2D 64S + dàn 3D 448S ae TK vui vẻ

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,16,61,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69

Dàn 3D 448S

000,010,001,020,002,030,003,040,004,050,005,060,006,070,007,080,008,090,009,012,021,022,032,023,042,024,052,025,062,026,072,027,082,028,092,029,015,051,035,053,045,054,055,065,056,075,057,085,058,095,059,016,061,036,063,046,064,066,076,067,086,068,096,069,100,110,101,120,102,130,103,140,104,150,105,160,106,170,107,180,108,190,109,112,121,122,132,123,142,124,152,125,162,126,172,127,182,128,192,129,115,151,135,153,145,154,155,165,156,175,157,185,158,195,159,116,161,136,163,146,164,166,176,167,186,168,196,169,300,310,301,320,302,330,303,340,304,350,305,360,306,370,307,380,308,390,309,312,321,322,332,323,342,324,352,325,362,326,372,327,382,328,392,329,315,351,335,353,345,354,355,365,356,375,357,385,358,395,359,316,361,336,363,346,364,366,376,367,386,368,396,369,500,510,501,520,502,530,503,540,504,550,505,560,506,570,507,580,508,590,509,512,521,522,532,523,542,524,552,525,562,526,572,527,582,528,592,529,515,551,535,553,545,554,555,565,556,575,557,585,558,595,559,516,561,536,563,546,564,566,576,567,586,568,596,569,600,610,601,620,602,630,603,640,604,650,605,660,606,670,607,680,608,690,609,612,621,622,632,623,642,624,652,625,662,626,672,627,682,628,692,629,615,651,635,653,645,654,655,665,656,675,657,685,658,695,659,616,661,636,663,646,664,666,676,667,686,668,696,669,800,810,801,820,802,830,803,840,804,850,805,860,806,870,807,880,808,890,809,812,821,822,832,823,842,824,852,825,862,826,872,827,882,828,892,829,815,851,835,853,845,854,855,865,856,875,857,885,858,895,859,816,861,836,863,846,864,866,876,867,886,868,896,869,900,910,901,920,902,930,903,940,904,950,905,960,906,970,907,980,908,990,909,912,921,922,932,923,942,924,952,925,962,926,972,927,982,928,992,929,915,951,935,953,945,954,955,965,956,975,957,985,958,995,959,916,961,936,963,946,964,966,976,967,986,968,996,969
Chúc ae TK may mắn RR
Nay có lên dàn k b theo bạn hôm qua ngày đầu hy vọng nay lấy lại
 
05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,89,90,91,92,95,97,98,99,ai,chưa,biết đi tiền thi bảo mình nhé

05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,75,78,79,81,82,83,84,85,89,90,91,92,95,97,98,99,ai,chưa,biết đi tiền thi bảo mình nhé
 
Top