cầu đề tổng nuôi tuần | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

cầu đề tổng nuôi tuần

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. KHANHHA115

    Cầu MB CẦU TỔNG NUÔI TUẦN MB

    Em chia sẻ cầu tổng (20s)đánh tuần sau: Ae lấy số đầu giải ĐB ngày thứ 5 cộng số cuối giải ĐB ngày thứ 7 lấy số hàng đơn vi làm tổng ( lấy cả tổng bóng) Ví dụ : ngày thứ 5 10/6 giải ĐB: 92979, ngày thứ 7 12/6 giả ĐB: 02283 ta có 9+3= 12 ( tổng 2,7) Tuần này từ 14-20/6 là tổng 2,7 ae test tham...
Top