scxsmb | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

scxsmb

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. TUAN5891

    Cầu MB Cầu 4 chạm nuôi theo tuần

    Mình có đường cầu chạm nuôi tuần cũng khá ổn xin chia sẻ : Cầu 1 : Ta lấy tổng đề các ngày trong tuần trước cộng lại với nhau được bao nhiêu ta lấy hàng đơn vị và bóng của hàng đơn vị làm chạm đánh cho tuần sau. Cầu 2 : ta lấy tổng của ngày thứ 4 và thứ 6 tuần trước làm chạm đánh cho tuần sau.
Top