xsmb ngày 10/08 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

xsmb ngày 10/08

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. HOANGSAM

    Cầu MB Cầu lô giải đặc biệt chạy được 5 ngày

    Lần đầu chia sẻ cho nên mình không có hình . Ta lấy cả giải đặc biệt cộng hết lại với nhau lấy tổng và cộng thêm 10 đơn vị . Lấy số đó làm cặp stl chơi ngày : ví dụ ngày 08 giải đặc biệt 38115 tổng lại được 18 và ta cộng thêm 10 đơn vị được 28 . Ta có cặp stl 282 đánh cho ngày 09 . Ae tham khảo...
Top