TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
0.99% 8 lượt
02
0.86% 7 lượt
03
1.60% 13 lượt
04
0.74% 6 lượt
05
1.73% 14 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.62% 5 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
1.36% 11 lượt
12
0.37% 3 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.36% 11 lượt
17
0.99% 8 lượt
18
1.23% 10 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
0.62% 5 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
0.74% 6 lượt
26
0.99% 8 lượt
27
0.62% 5 lượt
28
0.62% 5 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.62% 5 lượt
31
0.86% 7 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.86% 7 lượt
35
0.74% 6 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
1.60% 13 lượt
38
1.85% 15 lượt
39
1.23% 10 lượt
40
1.11% 9 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
1.36% 11 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.49% 4 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
0.74% 6 lượt
51
1.48% 12 lượt
52
1.48% 12 lượt
53
0.86% 7 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.86% 7 lượt
59
1.48% 12 lượt
60
0.86% 7 lượt
61
0.99% 8 lượt
62
1.23% 10 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
0.49% 4 lượt
65
0.74% 6 lượt
66
1.11% 9 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
0.62% 5 lượt
70
1.36% 11 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
1.11% 9 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
1.11% 9 lượt
75
0.62% 5 lượt
76
0.74% 6 lượt
77
0.62% 5 lượt
78
0.99% 8 lượt
79
0.49% 4 lượt
80
0.99% 8 lượt
81
1.11% 9 lượt
82
1.60% 13 lượt
83
0.99% 8 lượt
84
1.48% 12 lượt
85
0.37% 3 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
1.23% 10 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.86% 7 lượt
93
1.11% 9 lượt
94
0.86% 7 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
0.74% 6 lượt
98
1.11% 9 lượt
99
0.99% 8 lượt

Quảng cáo