TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 28/09/2021 - 28/10/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
2.56% 2 lượt
05
3.85% 3 lượt
06
5.13% 4 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
3.85% 3 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
2.56% 2 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
3.85% 3 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
3.85% 3 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
3.85% 3 lượt
28
3.85% 3 lượt
29
5.13% 4 lượt
30
1.28% 1 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
3.85% 3 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
5.13% 4 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
5.13% 4 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
3.85% 3 lượt

Quảng cáo