TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
08 4 lượt 46 2 lượt 14 18 lượt
13 4 lượt 64 2 lượt 81 16 lượt
07 3 lượt 85 2 lượt 41 15 lượt
12 3 lượt 02 1 lượt 71 15 lượt
29 3 lượt 05 1 lượt 08 13 lượt
35 3 lượt 07 1 lượt 11 12 lượt
41 3 lượt 20 1 lượt 30 12 lượt
68 3 lượt 26 1 lượt 48 12 lượt
71 3 lượt 31 1 lượt 79 12 lượt
77 3 lượt 32 1 lượt 95 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 95 1 lượt 73 3 lượt
97 1 lượt 92 1 lượt 44 3 lượt
93 1 lượt 88 1 lượt 99 4 lượt
88 1 lượt 83 1 lượt 93 4 lượt
87 1 lượt 81 1 lượt 89 4 lượt
85 1 lượt 79 1 lượt 21 4 lượt
83 1 lượt 77 1 lượt 94 5 lượt
82 1 lượt 76 1 lượt 90 5 lượt
79 1 lượt 69 1 lượt 82 5 lượt
78 1 lượt 60 1 lượt 74 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 06, 18, 20, 21, 27, 28, 31, 36, 38, 42, 45, 48, 50, 51, 57, 64, 72, 73, 75, 80, 84, 89, 90, 94 00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo