TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 4 lượt 18 2 lượt 04 16 lượt
02 4 lượt 25 2 lượt 38 15 lượt
30 4 lượt 28 2 lượt 94 15 lượt
01 3 lượt 65 2 lượt 79 14 lượt
04 3 lượt 00 1 lượt 92 14 lượt
09 3 lượt 07 1 lượt 02 12 lượt
19 3 lượt 08 1 lượt 16 12 lượt
26 3 lượt 16 1 lượt 25 12 lượt
38 3 lượt 19 1 lượt 71 12 lượt
44 3 lượt 23 1 lượt 90 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
94 1 lượt 97 1 lượt 74 1 lượt
93 1 lượt 94 1 lượt 55 2 lượt
92 1 lượt 89 1 lượt 99 3 lượt
90 1 lượt 79 1 lượt 32 3 lượt
89 1 lượt 69 1 lượt 17 3 lượt
88 1 lượt 68 1 lượt 93 4 lượt
87 1 lượt 66 1 lượt 73 4 lượt
83 1 lượt 57 1 lượt 58 4 lượt
79 1 lượt 48 1 lượt 52 4 lượt
76 1 lượt 46 1 lượt 98 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
07, 08, 11, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 40, 42, 43, 47, 52, 53, 55, 59, 60, 66, 67, 69, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 91, 95, 97, 98, 99 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99