TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
34 5 lượt 11 2 lượt 11 15 lượt
01 4 lượt 18 2 lượt 23 15 lượt
07 4 lượt 34 2 lượt 34 15 lượt
42 4 lượt 47 2 lượt 42 15 lượt
56 4 lượt 67 2 lượt 07 14 lượt
15 3 lượt 77 2 lượt 30 14 lượt
26 3 lượt 08 1 lượt 13 13 lượt
31 3 lượt 09 1 lượt 18 13 lượt
38 3 lượt 19 1 lượt 56 13 lượt
48 3 lượt 20 1 lượt 01 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 94 1 lượt 82 2 lượt
94 1 lượt 85 1 lượt 53 2 lượt
92 1 lượt 83 1 lượt 02 2 lượt
91 1 lượt 81 1 lượt 88 3 lượt
90 1 lượt 78 1 lượt 36 3 lượt
89 1 lượt 73 1 lượt 76 4 lượt
87 1 lượt 69 1 lượt 51 4 lượt
84 1 lượt 56 1 lượt 46 4 lượt
80 1 lượt 50 1 lượt 06 4 lượt
79 1 lượt 49 1 lượt 99 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 03, 06, 08, 09, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 58, 62, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 76, 82, 85, 86, 96, 99 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo