Kết quả XS Max 3D thứ 4

Kết quả kỳ #261 ngày 13/01/2021
G.1 289 734
G.2 972 438 906 088
G.3 570 094 836 653 483 680
KK 913 766 019 018 505 057 982 980

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #258 ngày 06/01/2021
G.1 193 427
G.2 513 602 294 261
G.3 221 591 571 503 878 070
KK 792 878 696 313 421 239 648 736

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #255 ngày 30/12/2020
G.1 276 377
G.2 230 568 378 661
G.3 021 552 300 798 612 291
KK 105 610 867 296 435 846 159 382

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #252 ngày 23/12/2020
G.1 739 995
G.2 289 043 534 419
G.3 976 015 026 809 746 236
KK 157 317 242 690 738 980 523 506

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #249 ngày 16/12/2020
G.1 843 033
G.2 553 510 890 949
G.3 878 171 943 153 019 759
KK 422 846 627 894 917 120 172 097

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #246 ngày 09/12/2020
G.1 004 230
G.2 914 594 261 733
G.3 680 624 299 115 802 993
KK 515 925 276 908 719 715 297 953

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #243 ngày 02/12/2020
G.1 696 874
G.2 597 138 626 310
G.3 637 916 982 406 906 927
KK 147 792 550 460 146 421 722 844

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #240 ngày 25/11/2020
G.1 697 438
G.2 768 033 890 452
G.3 903 520 822 462 659 309
KK 221 156 057 967 223 964 136 349

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #237 ngày 18/11/2020
G.1 914 642
G.2 469 005 301 896
G.3 181 177 307 153 938 685
KK 154 276 841 269 806 499 189 905

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #234 ngày 11/11/2020
G.1 708 157
G.2 565 525 666 248
G.3 605 451 425 165 793 043
KK 010 094 676 012 863 049 417 592

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #231 ngày 04/11/2020
G.1 297 497
G.2 404 083 225 625
G.3 493 122 446 493 783 431
KK 832 695 572 385 372 774 726 996

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #228 ngày 28/10/2020
G.1 695 061
G.2 618 923 879 178
G.3 628 452 557 645 958 565
KK 792 897 256 206 383 845 631 427

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #225 ngày 21/10/2020
G.1 797 579
G.2 650 608 334 431
G.3 825 487 616 533 057 015
KK 257 521 626 189 573 334 765 754

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000