XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 8302
G.2 1720 7864
G.3 9650 4983 2287
KK 1 *302
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 9650 D 8302
B 7864 E 1720
C 4983 G 2287

Quảng cáo
G.1 6899
G.2 3007 7147
G.3 4419 0622 9967
KK 1 *899
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 6899 D 3007
B 4419 E 9967
C 0622 G 7147
G.1 0367
G.2 3887 4581
G.3 6747 4260 8938
KK 1 *367
KK 2 **67
Ký hiệu bộ số
A 4581 D 3887
B 0367 E 4260
C 6747 G 8938
G.1 4477
G.2 6011 2023
G.3 9394 1522 4350
KK 1 *477
KK 2 **77
Ký hiệu bộ số
A 6011 D 1522
B 9394 E 2023
C 4477 G 4350
G.1 4170
G.2 0288 5693
G.3 8870 0479 1755
KK 1 *170
KK 2 **70
Ký hiệu bộ số
A 5693 D 0479
B 0288 E 1755
C 8870 G 4170
G.1 2940
G.2 9356 7431
G.3 3276 5970 2174
KK 1 *940
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 7431 D 5970
B 3276 E 9356
C 2940 G 2174
G.1 6821
G.2 1151 8277
G.3 8023 3729 0556
KK 1 *821
KK 2 **21
Ký hiệu bộ số
A 8023 D 8277
B 6821 E 1151
C 3729 G 0556
G.1 0023
G.2 3024 9176
G.3 5162 9421 4524
KK 1 *023
KK 2 **23
Ký hiệu bộ số
A 5162 D 9421
B 9176 E 4524
C 0023 G 3024
G.1 9380
G.2 0477 8415
G.3 1393 1329 8918
KK 1 *380
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 9380 D 1329
B 1393 E 8918
C 8415 G 0477
G.1 8593
G.2 0417 2547
G.3 1718 8171 5055
KK 1 *593
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 1718 D 8593
B 8171 E 0417
C 2547 G 5055
G.1 0596
G.2 2674 4802
G.3 2686 1835 2133
KK 1 *596
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 2674 D 4802
B 2686 E 2133
C 1835 G 0596
G.1 0304
G.2 9642 6546
G.3 4354 5687 0864
KK 1 *304
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 9642 D 5687
B 0304 E 0864
C 4354 G 6546
G.1 7002
G.2 9518 6959
G.3 4449 8589 9603
KK 1 *002
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 9518 D 4449
B 6959 E 8589
C 7002 G 9603

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần