XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 7002
G.2 9518 6959
G.3 4449 8589 9603
KK 1 *002
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 9518 D 4449
B 6959 E 8589
C 7002 G 9603

G.1 4603
G.2 0906 4247
G.3 7017 9641 9808
KK 1 *603
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 7017 D 4247
B 0906 E 4603
C 9641 G 9808
G.1 1530
G.2 3056 8481
G.3 9797 9712 7931
KK 1 *530
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 9797 D 3056
B 8481 E 7931
C 9712 G 1530
G.1 0897
G.2 9370 0897
G.3 7935 2184 3753
KK 1 *897
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 7935 D 0897
B 2184 E 9370
C 3753 G 0897
G.1 4296
G.2 7696 1171
G.3 9118 9924 5596
KK 1 *296
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 7696 D 9924
B 4296 E 5596
C 9118 G 1171
G.1 9660
G.2 4824 0257
G.3 2254 9261 9105
KK 1 *660
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 2254 D 0257
B 9660 E 9261
C 4824 G 9105
G.1 9242
G.2 6943 3506
G.3 3643 6417 3983
KK 1 *242
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 3643 D 6943
B 6417 E 9242
C 3983 G 3506
G.1 1259
G.2 2400 5157
G.3 6095 0817 9406
KK 1 *259
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 1259 D 2400
B 6095 E 0817
C 5157 G 9406
G.1 9811
G.2 2491 2398
G.3 4329 1622 1473
KK 1 *811
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 4329 D 1622
B 2398 E 1473
C 2491 G 9811
G.1 5619
G.2 1727 2091
G.3 7349 6215 3318
KK 1 *619
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 2091 D 6215
B 7349 E 5619
C 1727 G 3318
G.1 0325
G.2 2462 7391
G.3 5917 4903 5181
KK 1 *325
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 0325 D 2462
B 7391 E 4903
C 5917 G 5181
G.1 2658
G.2 3712 4382
G.3 8463 0419 7327
KK 1 *658
KK 2 **58
Ký hiệu bộ số
A 8463 D 3712
B 2658 E 4382
C 0419 G 7327
G.1 4941
G.2 4088 6035
G.3 9921 5436 4205
KK 1 *941
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 4941 D 6035
B 9921 E 4205
C 5436 G 4088

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần