XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 4120
G.2 2023 9776
G.3 8348 3122 0587
KK 1 *120
KK 2 **20
Ký hiệu bộ số
A 4120 D 3122
B 2023 E 9776
C 8348 G 0587

G.1 1095
G.2 8065 7261
G.3 4154 5052 8584
KK 1 *095
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 4154 D 7261
B 8065 E 1095
C 5052 G 8584
G.1 7314
G.2 0314 5710
G.3 2205 5722 7901
KK 1 *314
KK 2 **14
Ký hiệu bộ số
A 2205 D 7901
B 5722 E 5710
C 0314 G 7314
G.1 8946
G.2 0082 5085
G.3 4013 3800 5449
KK 1 *946
KK 2 **46
Ký hiệu bộ số
A 8946 D 0082
B 4013 E 5449
C 3800 G 5085
G.1 7702
G.2 2141 4447
G.3 5652 4358 3445
KK 1 *702
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 5652 D 4447
B 7702 E 3445
C 4358 G 2141
G.1 3854
G.2 7723 5165
G.3 8945 5849 2160
KK 1 *854
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 3854 D 5849
B 7723 E 5165
C 8945 G 2160
G.1 9366
G.2 4252 9360
G.3 4227 9774 4231
KK 1 *366
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 9366 D 9774
B 4227 E 4231
C 4252 G 9360
G.1 1860
G.2 6017 0715
G.3 4051 5156 8480
KK 1 *860
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 1860 D 0715
B 4051 E 6017
C 5156 G 8480
G.1 4324
G.2 3022 6142
G.3 5189 4913 6390
KK 1 *324
KK 2 **24
Ký hiệu bộ số
A 5189 D 3022
B 6142 E 6390
C 4913 G 4324
G.1 8135
G.2 6241 5575
G.3 1168 0324 7438
KK 1 *135
KK 2 **35
Ký hiệu bộ số
A 1168 D 6241
B 0324 E 7438
C 8135 G 5575
G.1 5739
G.2 5933 5496
G.3 9812 4523 1645
KK 1 *739
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 9812 D 1645
B 5739 E 5933
C 4523 G 5496
G.1 5757
G.2 2768 7939
G.3 1337 2648 5884
KK 1 *757
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 1337 D 7939
B 2648 E 2768
C 5757 G 5884
G.1 0419
G.2 4102 2554
G.3 5833 4215 4358
KK 1 *419
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 5833 D 4358
B 2554 E 0419
C 4215 G 4102

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần