XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 7475
G.2 0025 6390
G.3 8177 7852 1885
KK 1 *475
KK 2 **75
Ký hiệu bộ số
A 6390 D 0025
B 8177 E 7475
C 7852 G 1885

Quảng cáo
G.1 5318
G.2 1458 7931
G.3 9963 3479 7979
KK 1 *318
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 9963 D 1458
B 7931 E 5318
C 3479 G 7979
G.1 1088
G.2 9376 2008
G.3 6132 9009 1190
KK 1 *088
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 2008 D 6132
B 1088 E 9009
C 9376 G 1190
G.1 5019
G.2 0762 7664
G.3 7059 0946 9546
KK 1 *019
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 7059 D 0762
B 0946 E 7664
C 9546 G 5019
G.1 2204
G.2 8110 2575
G.3 7601 4291 0606
KK 1 *204
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 7601 D 2575
B 2204 E 8110
C 4291 G 0606
G.1 4613
G.2 7518 4887
G.3 4948 5631 7746
KK 1 *613
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 4948 D 7746
B 4887 E 4613
C 5631 G 7518
G.1 0080
G.2 5981 8174
G.3 4603 4041 5124
KK 1 *080
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 4603 D 8174
B 0080 E 5981
C 4041 G 5124
G.1 2396
G.2 4152 8840
G.3 6812 3460 7208
KK 1 *396
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 2396 D 3460
B 6812 E 4152
C 8840 G 7208
G.1 6203
G.2 8961 0880
G.3 3159 9228 3842
KK 1 *203
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 3159 D 3842
B 6203 E 0880
C 9228 G 8961
G.1 4957
G.2 3124 6782
G.3 6349 3446 7813
KK 1 *957
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 4957 D 3446
B 3124 E 7813
C 6349 G 6782
G.1 5766
G.2 9231 2716
G.3 2269 0806 6894
KK 1 *766
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 2269 D 0806
B 2716 E 6894
C 5766 G 9231
G.1 4987
G.2 4508 2499
G.3 3090 0333 7102
KK 1 *987
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 4987 D 0333
B 2499 E 7102
C 3090 G 4508
G.1 6240
G.2 4191 7957
G.3 8814 2620 9920
KK 1 *240
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 6240 D 2620
B 8814 E 4191
C 7957 G 9920

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần