Cầu MB - CẦU *LƯƠNG SƠN* 108 SỐ 3 CÀNG và 36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ĂN THÔNG | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Cầu MB CẦU *LƯƠNG SƠN* 108 SỐ 3 CÀNG và 36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ĂN THÔNG

GIAIMASOHOCTV

GIAIMASOHOCTV
Tham gia
13/9/19
Bài viết
12
Điểm cảm xúc
149
Điểm
28
Xu
10,000Xu
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *hốt* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm và bóng dương của tổng đó => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
****
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9****
Dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 SỐ 3 CÀNG: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
 
Sửa lần cuối:
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36 số đề:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 số 3 càng: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
cám ơn a. mai e đâm dàn này
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36 số đề:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 số 3 càng: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
phức tạp vkl
 
Sửa lần cuối:
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36 số đề:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 số 3 càng: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
???
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36 số đề:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 số 3 càng: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
cảm ơn bác
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36 số đề:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 số 3 càng: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
+1.?
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36 số đề:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 số 3 càng: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
Cho mình hỏi là dàn này bem cho cả tuần hay cứ lấy giải DB hôm trước rồi tạo dàn cho ngày hôm sau bem
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 SỐ 3 CÀNG: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
Ct cho e hỏi càng 5 và 4 là tính ntn ạ
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 SỐ 3 CÀNG: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
+1
 
e tính hoài mà chả ra kaka
ae bắt 3 càng làm dàn 108 số 3 càng đề. 1 càng là lấy số hàng chục nghìn. số còn lại lấy số hàng chục nghìn và hàng trăm mình tạo đầu đuôi cộng vs nhau và lấy bóng dương của chính tổng đó. là dc 3 càng. 10846 có càng 1 và 1+8 bằng 9 có càng 4 9. vậy 3 càng là 149
 
ae bắt 3 càng làm dàn 108 số 3 càng đề. 1 càng là lấy số hàng chục nghìn. số còn lại lấy số hàng chục nghìn và hàng trăm mình tạo đầu đuôi cộng vs nhau và lấy bóng dương của chính tổng đó. là dc 3 càng. 10846 có càng 1 và 1+8 bằng 9 có càng 4 9. vậy 3 càng là 149
Ở trưen ct ghi thiếu phần bóng
 
Cho mình hỏi là dàn này bem cho cả tuần hay cứ lấy giải DB hôm trước rồi tạo dàn cho ngày hôm sau bem
Theo cầu của chủ tus là 108 số 3 càng và 36 số đề chơi ngày. Không biết có đúng không
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
***
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9***
Dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 SỐ 3 CÀNG: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
Hay ! Cám ơn bác
 
Nay chia sẻ với ae cầu LƯƠNG SƠN *lượm* BẠC cho ae. 108 SỐ 3 CÀNG36 THIÊN CƯƠNG ĐỀ ăn thông trong tuần ???
Cách bắt cầu:
Dựa vào giải ĐB ngày hôm trước VD: ngày 17.9: 86201 ae lấy số hàng chục nghìn là 8 +- 1 và lấy bóng dương làm đầu => 6 đầu: 789 - 234. Tiếp theo lấy số hàng trăm là 2 +- 1 và lấy bóng dương làm đuôi => 6 đuôi: 123 - 678.
Ghép thành 1 bộ dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ
Tiếp theo bắt 3 chạm càng được 108 SỐ 3 CÀNG. AE bắt chạm hàng chục nghìn và tổng của hàng chục nghìn với hàng trăm và bóng dương của tổng đó => càng 805.
KQ ngày 18.9 10846 => hÚp 3 càng đề 846
****
Cầu như trên ta có dàn cho ngày 19.9****
Dàn 36s THIÊN CƯƠNG ĐỀ:
02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,22,23,24,27,28,29,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,72,73,74,77,78,79
Dàn 108 SỐ 3 CÀNG: 102,103,104,107,108,109,112,113,114,117,118,119,122,123,124,127,128,129,152,153,154,157,158,159,162,163,164,167,168,169,172,173,174,177,178,179,402,403,404,407,408,409,412,413,414,417,418,419,422,423,424,427,428,429,452,453,454,457,458,459,462,463,464,467,468,469,472,473,474,477,478,479,902,903,904,907,908,909,912,913,914,917,918,919,922,923,924,927,928,929,952,953,954,957,958,959,962,963,964,967,968,969,972,973,974,977,978,979
Tôi có làm video hướng dẫn và test cầu trên kênh you con bà túp GIAIMASOHOCTV
AE theo dõi và ủng hộ để tiếp động lực chia sẽ thêm nhiều cầu đẹp và cách bắt siêu đỉnh cho ae tham khảo
Chúc anh em BIGWIN ???
A ơi.cầu nào ah sẻ chia trên kênh ytobe.đẹp mấy gần như 80% sập.ah cho ae ăn xog a chia. Sẻ được ko ạ.cám ơn ah rất nhiều...
 
Top